Salon monipuolisin välitys
lkv@esalindgren.fi
0400122261
Salontie 1 a Perniö

Oikeudellinen tiedote 

Palvelun käyttöehdot

Avaamalla esalindgren.fi-palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja.

Esalindgren.fi -sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla © Esa Lindgren oy . Esa Lindgren oy  pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin, ellei toisin ole sivuilla mainittu.

Esalindgren.fi -sivuilla olevan tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi ilman Esa Lindgren oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on kielletty. Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua.
Samoin on sallittu sivuston  osoitteen saattaminen yleiseen tietoisuuteen esimerkisi erilaisisssa hakemistoissa ja linkittäminen.

Esalindgren.fi -sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys ja luotettavuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Esa Lindgren oy  ei kuitenkaan anna takuuta tuotteita tai palveluja koskevien taikka niihin liittyvien tietojen oikeudellisesta sitovuudesta ja varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja että estää pääsyn sivuille.


Esa Lindgren oy  ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin esalindgren.fi -sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Esa Lindgren oy:n toimesta. Esalindgren.fi -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Esa Lindgren oy:n  hallinnassa, eikä näillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Esa Lindgren oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Esa Lindgren oy:n  ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Esa Lindgren oy:n sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Esa Lindgren oy millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Sivustolla esiintyvät palveluiden tarjoajat eivät ole vastuussa mahdollisista teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista tai muista odottamattomista teknisistä ongelmista.

Lähettämällä materiaalia esimerkiksi sähköpostitse tai Esalindgren.fi -sivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että
 (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta
 (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset ;
 (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se sivuston käyttöön;
 (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita sivustoa kohtaan ja sitoudut hyvittämään ne kulut, jotka mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan lakisääteisissä työtehtävien hoitoon liittyvissä tilanteissa. emmekä luovuta niitä kolmannelle osapu0olelle esim markkinointitarkoituksiin. Anatmalla henkilätietosi meille esi myyntitoimeksiantoon hyväksyt että luovutamme ne myös kaupan toisen osapuolen käyttöön. Tietosi poistetaan arkistostamme kun lakisääteine säilytysaika päättyy.